การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรภายในบ้าน และเรียนการเพาะปลูกผักออร์แกนิคไว้รับประทานกันเอง