กิจกรรม

กิจกรรม

นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้ามาสอนน้องๆในการทำขนมจีบ และเล่นเกม