ขอบคุณ Samaritan’s Purse

ขอบคุณ Samaritan's Purse

ขอขอบคุณ Samaritan's Purse ที่สนับสนุนขวัญ
เราได้นำไปส่งต่อให้กับเด็กๆที่คริสตจักรห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย เด็กๆมีความสุขมาที่ได้รับขวัญ