งานประกาศที่คริสตจักรบ้านแจ่มน้อย เด็กๆได้แสดงละคร วันคริสตมาสแห่งความรัก