งานศิลปะ

งานศิลปะ

พี่ ๆ จากคณะวิทยาลัยสื่อและเทคโนโลยี มาสอนน้องๆวาดภาพที่ชอบลงบนกระเป๋าผ้าดิบ