ซุ้มฟักข้าว

ขอบคุณคริสจักรอิมมานูเอล
ที่ได้ส่งทีมเข้ามาช่วยทำซุ้มฟักข้าวใหม่
ให้กับบ้านอิ่มใจ ขอพระเจ้าอวยพระพร
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะ