ทำกิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น

กิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น

วันที่หนึ่ง ทีมได้แนะนำตัวให้กับเด็กๆได้รู้จัก แล้วเรียนการเขียนตัวคันจิ 
ตอนเที่ยงรับประทานอาหารด้วยการและไปโยนโบว์ลิ่ง
เด็กๆมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง

กิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น

วันที่สอง ได้เรียนภาษาเกี่ยวกับ สี ผลไม้ การแนะนำตัว และร้องเพลง
ตอนเที่ยงรับประทานร่วมกัน และว่ายน้ำ