รับบัพติศมา

ขอแสดงความยินดีกับน้องโอมีและน้องไมเคิลในการรับบัพติศมา ขอพระเจ้าอวยพร และนำชีวิตให้เกิดผล