อบรม นโยบาย

อบรม นโยบายคุ้มครองเด็ก พี่จาก ECPAT มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็กให้กับเด็กๆ บ้านอิ่มใจ บ้านนกขมิ้น และบ้านอุ่นใจ