เด็กเรียนจบ

เด็กเรียนจบ

น้องเพ็ญและน้องชัวร์เรียนจบชั้น ปวส.2

เด็กเรียนจบ

น้องเบิร์ดได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นชั้น ม.3

เด็กเรียนจบ

น้องเบิร์ดเรียนชั้น ม.3

เด็กเรียนจบ

น้องบอลเรียนชั้นมัธยมต้น