โครงการป้องกันยาเสพติด

โครงการป้องกันยาเสพติด

เด็กๆเข้าร่วมค่ายเยาวชนใส่ใจสังคม ในโครงการป้องกันยาเสพติด ที่จอมทอง