ขอบคุณ Samaritan’s Purse

ขอบคุณ Samaritan's Purse ขอขอบคุณ Samaritan’s Purse ที่สนับสนุนขวัญ เราได้นำไปส่งต่อให้กับเด็กๆที่คริสตจักรห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย เด็กๆมีความสุขมาที่ได้รับขวัญ

ทำกิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น

กิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น วันที่หนึ่ง ทีมได้แนะนำตัวให้กับเด็กๆได้รู้จัก แล้วเรียนการเขียนตัวคันจิ  ตอนเที่ยงรับประทานอาหารด้วยการและไปโยนโบว์ลิ่ง เด็กๆมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง กิจกรรมกับทีมญี่ปุ่น วันที่สอง ได้เรียนภาษาเกี่ยวกับ สี ผลไม้ การแนะนำตัว และร้องเพลง ตอนเที่ยงรับประทานร่วมกัน และว่ายน้ำ