เปิดเทอม

ในปีนี้ บ้านอิ่มใจรับเด็กใหม่มาเพิ่ม ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมด เด็กมีจำนวน 15 คน ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเด็กเปิดเทอมใหม่ เด็กๆตื่นเต้นที่ได้ไปโรงเรียนใหม่