บอย : Boy

ABOUT

บอยอยู่บ้านอิ่มใจมาตั้งแต่เด็ก น้องเป็นผู้พิการทางการได้ยิน แต่บอยเป็นผู้มีความสามารถในการตัดเย็บและมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนี้ดัง ผลงานในภาพ หากท่านสนใจอยากสนับสนุนน้องสามารถติดต่อน้องบอยได้ที่บ้านอิ่มใจ

Boy has been at Im Jai House since we was a little child. We knew that he is deaf when we accepted him to our home.  However, he has a talent of sewing and creative in this area. He always has new design products.  If you are interested to help him in any kind of support, please contact Im Jai House.