Toy

ขอบคุณพี่คิมมี่ที่เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนโฉมของเล่นใหม่ให้กับเด็กๆทั้งซ่อมและทาสีใหม่ ตอนรับการเปิดเทอมใหม่ให้กับน้องๆ ??????