visit

เด็กๆได้ไปร่วมทานข้าวใหม่ที่บ้านแม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดเชียงราย และได้เรียนวัฒนธรรม​ของชนเผ่าลาหู่ เป็นการเปิดประสบการณ์​ใหม่ๆ ขอบคุณครอบครัวของโบว์ที่ต้อนรับบ้านอิ่มใจเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ ไว้โอกาสหน้าเราจะไปอีกนะคะ