worship

เด็กๆไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรข่วงเปาในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ได้มีโอกาสถวายเพลงพิเศษและได้ได้ทำการ์ดวันแม่มามอบให้กับแม่ศรีกับแม่วรเนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ