คริสตจักรข่าวเปา

เด็กๆไปร่วมพิธีเปิดโคกหนองนสายสัมพันธ์โมเดลข่วงเปาและพิธีมอบถวายบ้านพักศิษยาภิบาล