บริจาค

การช่วยเหลือเด็ก ๆ บ้านอิ่มใจ / How can you help the Imjai children ?

ท่านที่สนใจจะมีส่วนในการเลี้ยงดูและให้โอกาสกับเด็กๆเหล่านี้ได้ด้วยการ บริจาคเงินเพื่อค่าใช้จ่ายของบ้านอิ่มใจ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บ้านอิ่มใจ บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน สาขาท่าแพ เชียงใหม่ หมายเลข 251-4-21128-9 และกรุณาแฟ็กซ์ใบ โอนพร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้ตามหัวข้อข้างล่าง นี้ (เพื่อเราจะติดต่อกลับและส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป)

  • เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • เพื่อค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเด็ก
  • เพื่อโครงการพิเศษต่างๆ

หรือมีส่วนใน

การเลี้ยงอาหารเด็ก และการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก

  • ท่าน ที่สนใจจะเลี้ยงอาหารเด็ก เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด วันสำเร็จการศึกษา และอื่นๆ สามารถติดต่อเราได้ ท่านสามารถนำอาหารมาเอง หรือให้บ้านอิ่มใจจัดเตรียมท่านก็ได้
  • หากท่านมีทีมที่ต้องการมาจัดกิจกรรมกับเด็กๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้เช่นกัน

งานอาสาสมัคร
บ้านอิ่มใจต้องการอาสาสมัครที่มีความรู้หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่มี อยู่ของเด็กๆ ให้โดดเด่นขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะรู้จักตัวเอง และความสามารถที่มีอยู่ ที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันให้กับ เด็กๆ บ้านอิ่มใจขอเชิญชวนท่านเป็นอาสาสมัครในการสอนเด็กในด้านต่างๆดังนี้ *ผู้สอนเด็กทำการฝีมือต่างๆ

  • ผู้สอนเด็กด้านศิลปะและการวาดรูป
  • ผู้สอนเด็กในการทำขนมอบ เพื่อการประกอบอาชีพ
  • ผู้สอนเด็กในงานอาชีพต่างๆ
  • ผู้สอนดนตรีไทยและสากล


Get involved, way you can help
Without Imjai, these children would have to fend for themselves on the street. Much is needed to keep the ministry going pray with us that God will open a new door to carry on for serving through this ministry, thanks God for His grace and mercy.

Donation:
Your donation will support us to contribute the needs of children in education programs, vocational training programs, lunchbox program, sufficient economy projects, medical supplies, used clothes and other needed in the children lives. If you are in Thailand, you are able to deposit your donation direct to IJH’s account.

Account name: Imjai House
Saving Account # 251-4-21128-9
Bangkok Bank Public Company Limited
Thapae Branch, Chiangmai.

Im Jai House is pleased to announce a new foundation for US donors called:

Im Jai House Foundation
P.O.Box 27256
Greenville, SC 29616 

Please feel free to contact them directly and be search for their at  www.imjaihouse.org God has blessed us with this new foundation whose independent board members will have both the expertise of a Christian attorney and two CPA’s as well as three members each of whom have over ten years of concern and experience with this ministry.  God has put the following verse on our heart in regard to this new foundation.  “Forget the former things; do not dwell on the past.  See, I am doing a new thing!  Now it springs up; do you not perceive it?  I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.” (Isaiah 43:18-19)

If you are in other countries, you are able to send your donation directly to us as detail below:

Pay to: Imjai House
Account # 251-4-21128-9
Bangkok Bank Public Company Limited
Swift Code: BKK BTH BK

Current needs:
Volunteer opportunities, temporary and long-term, are available for anyone interested in donating their skills in teaching English, arts, baking, computer or music and vocational training .