บริจาค

การช่วยเหลือเด็ก ๆ บ้านอิ่มใจ / How can you help the Imjai children ?

ท่านที่สนใจต้องการจะมีส่วนในการเลี้ยงดูและให้โอกาสกับเด็กๆเหล่านี้ ท่านสามารถบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบ้านอิ่มใจ โดยวิธีการดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บ้านอิ่มใจ บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน สาขาท่าแพ เชียงใหม่ หมายเลข 251-4-21128-9 และกรุณาแฟ็กซ์ใบ โอนพร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้ตามหัวข้อข้างล่าง นี้ (เพื่อเราจะติดต่อกลับและส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป)

    • เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    • เพื่อค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเด็ก
    • เพื่อโครงการพิเศษต่างๆ

Donation:
Your donation will support us to contribute the needs of children in education programs, vocational training programs, lunchbox program, sufficient economy projects, medical supplies, used clothes and other needed in the children lives. If you are in Thailand, you are able to deposit your donation direct to IJH’s account.

Account name: Imjai House
Saving Account # 251-4-21128-9
Bangkok Bank Public Company Limited
Thapae Branch, Chiangmai.

Or donate through Paypal donation button through your account below

Im Jai House is pleased to announce a new foundation for US donors called:

Im Jai House Foundation
P.O.Box 27256
Greenville, SC 29616 

If you are in other countries, you are able to send your donation directly to us as detail below:

Pay to: Imjai House
Account # 251-4-21128-9
Bangkok Bank Public Company Limited
Swift Code: BKK BTH BK