มิชชันนารีจากบราซิล

มิชชันนารีจากบราซิลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตัวเองให้กับเด็กๆ