กิจกรรมเรียนรู้การผลิตสบู่สมุนไพร

บ้านอิ่มใจได้จัดกิจกกรมต่อยอดจากการปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำพืชเหล่านั้นมาแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้การทำสบู่ไว้ใช้เองแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับความสนุกสนาน และยังสามารถนำความรู้นี้ไปสร้างผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ในอนาคต