Gift Set

Gift Set เด็กๆช่วนกันที่ของขวัญ มีทั้สบู่สมุนไพร ขนมพื้นบ้าน ฯ  รับจัดทำ Gift Set นะค่ะ สนใจติดต่อได้ค่ะ 

กิจกรรมเรียนรู้การผลิตสบู่สมุนไพร

บ้านอิ่มใจได้จัดกิจกกรมต่อยอดจากการปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำพืชเหล่านั้นมาแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้การทำสบู่ไว้ใช้เองแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับความสนุกสนาน และยังสามารถนำความรู้นี้ไปสร้างผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ในอนาคต

1 3 4 5